Faillissement voorkomen

Objectieve kijk op uw onderneming

Uw onderneming dreigt failliet te gaan en u wilt dat faillissement voorkomen. Dan is een objectieve kijk op de zaken van cruciaal belang. Met een nuchtere blik en scherp advies stuurt u samen met Bedrijfsadvies op Maat ® uw onderneming weer de goede kant op. Onze adviseurs hebben ruimschoots ervaring in allerlei faillissementssituaties en raken niet snel van slag, waardoor ze op een kundige manier het overzicht bewaren en kunnen sturen op noodzakelijke juridische en bedrijfskundige maatregelen.

Voorkom een faillissement

Na een grondige analyse van de situatie stelt de bedrijfsadviseur een krachtig verbeterplan op. In het plan wordt toegezien op de stappen die moeten worden genomen en het werk dat moet worden verricht om een faillissement te voorkomen. Indien nodig, wordt de financiële administratie van uw bedrijf geherstructureerd, zodat het werkelijke resultaat en de rechten en plichten van het bedrijf duidelijk worden. Op deze manier wordt de exacte financiële positie bepaald. De bedrijfsadviseur bestudeert eventueel de mogelijkheden voor (collectief) ontslag waarmee we op een juridisch verantwoorde manier werknemers laten afvloeien en op een korte termijn de kosten op effectieve wijze drukken.

Waarom Bedrijfsadvies op Maat ®?

 • null
  Jarenlange ervaring met dreigend faillissementssituaties

 • null
  Eerlijke en objectieve kijk op de zaak

 • null
  Transparant over werkwijze en kosten

 • null
  Eigen financiële administratie

 • null
  Landelijke dekking

Onderhandelingen & doorstarten

In een faillissementssituatie is er vaak een tekort aan geld. De bank en de belastingdienst zijn veel voorkomende schuldeisers die ingrijpende maatregelen kunnen treffen. Aan de hand van een doortastend verbeterplan en gewapend met ruime kennis en ervaring kunnen onze bedrijfsadviseurs voor u onderhandelingen voeren en komen tot constructieve afspraken en betalingsregelingen. Daarbij beoordeelt de bedrijfsadviseur of het noodzakelijk is om ongezonde delen van het bedrijf te laten failleren en gezonde onderdelen van uw bedrijf zelfstandig te laten voorbestaan.

Bekijk de video

Bedrijfsadvies op Maat ® helpt!

Zorg voor de beste begeleiding om een dreigend faillissement af te wenden en goede voorwaarden te creëren voor de toekomst van uw bedrijf. Bel 088 277 32 00 en maak een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek waarin u uw situatie kunt voorleggen aan een ervaren bedrijfsadviseur van Bedrijfsadvies op Maat ®.

Faillissement voorkomen?

Wilt u de beste bijstand om een dreigend faillissement af te wenden? Onze bedrijfsadviseur vertelt u wat Bedrijfsadvies op Maat voor u kan betekenen. Maak een afspraak of bel naar (088) 277 32 00.